قیمت: 4500 تومان / تهیه شده از: همبرگر - قارچ - پنیر - فلفل دلمه ای

 

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top