قیمت: 5500 تومان / 

تهیه شده از: کالباس - قارچ - فلفل دلمه ای - پنیر /

 

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top