تهیه شده از:
کالباس - قارچ - هات داگ - پنیر

 

قیمت:
6500 تومان

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top