قیمت: 4500 تومان / تهیه شده از: همبرگر - قارچ - پنیر - فلفل دلمه ای

 

 

قیمت:
5300 تومان

قیمت: 6500 تومان / تهیه شده از: کالباس - همبرگر دو عدد- پنیر

 

قیمت : 3500 تومان

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top