قیمت:  12000 تومان / تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت - فلفل قرمز - پنیر - فلفل دلمه ای / اندازه: یه نفره

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top