تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت رست و چرخ کرده همراه با ادویه - پنیر - فلفل دلمه ای

اندازه:یه نفره

قیمت: 16000 تومان

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top