قیمت: یه نفره 12000 تومان  - متوسط  10500 تومان / تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت - پنیر - فلفل دلمه ای / اندازه: در دو سایز

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top