قیمت: یه نفره 12000 تومان  - متوسط  10500 تومان / 

تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت چرخ کرده همرا با ادویه - پنیر - فلفل دلمه ای / 

اندازه: در دو سایز

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top