قیمت: 7000 تومان / تهیه شده از: سیب زمینی - قارچ - پنیر - فلفل دلمه ای - کالباس

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top